Modyul 3.7 Panandang Pandiskurso

TANDAAN:

Ang mga panandang Pandiskurso ay nagbibigay-linaw at nag-uugnay ng mga kaisipang inilalahad sa isang teksto o diskurso. Maaring maghudyat ito ng pagkakasunud-sunod ng mga pangyayari o di kaya ay maghimaton tungkol sa pagkakabuo ng diskurso. Karaniwan ng ito’y kinakatawan ng mga pang-ugnay o pangatnig.  (Badayos.2006)

Ginagamit ang mga panandang pandiskurso para ipakita ang pagbabago ng paksa, pagtitiyak, pagbibigay halimbawa, opinyon, at paglalahat.   Hinahati nito ang mga bahagi ng pahayag at ipinapakita ang relasyon ng mga ito. Ito ay  kilala rin bilang panghudyat  na salita. (Abad, 2004)

Ginagamit ang mga pananda bilang hudyat sa mga sumusunod na sitwasyon o ayos ng paglalahad. ( Abad, 2004)

Hal.

 1. Pagkakasunud-sunod, o nagsasaad ng pagpupuno o pagdaragdag ng impormasyon

Hal.

 • At, saka, pati at bukod pa
 1. 2. Panahon

Hal.

Una                              kasunod nito                 noong una

Pagkatapos                  di-naglaon                     habang

Mayamaya                    pagkalipas                    pagkaraan

Minsan                          hanggang                     samantala

 1. 3. Pook

Sa unahan                     sa harapan                    sa likod

Malapit sa                     sa kaliwa                       sa kanan

Sa ibabaw                     sa ilalim                        sa tagiliran

 1. Kinawakasan/ kinasapitan– nagsasaad ng kinalabasan o kinahinatnan,

Tuloy                sa wakas                      kaya

bunga nito        kung gayon                   sa dakong huli

kaya naman      samakatuwid                 sa gayon

dahil dito

 1. Sa pagtutulad o paghahambing

Tulad                kapwa                           gaya

Para                 mandin                         tila

 1. 6. Pagdaragdag

Muli                  rin

Kasunod           at                     pangalawa

 1. 7 Maliban, bukod kay, huwag lang, bukod sa– nagsasaad ng pagbubukod o paghihiwalay
 1. 8. Pagkakaiba, konsesyon, at bahaging pagbabagong lahad

Subalit              samantala                     bagama’t

Ganuman          kasabay ng                   siyempre

Natural              marahil                          saa kabilang banda/ dako

 1. 9. Pagpapasidhi o pagtitiyak

Walang duda     tunay                sa katunayan

10.  Madalas sa pagpapahayag ng kagustuhan ginagamit natin ang mga salitang: hangad, gusto, nais, nasa, mithi, pangarap, asam, sana, kung pwede, maaari, tuwa ko lang, hanggat maaari, dumadalangin, nananalangin, umaasam.


A. Sanayin ang kasanayan.  PANUTO: Punan ng wastong panandang Pandiskurso ang mga sumusunod n a pangungusap upang mabuo ang ideya.

 1. ________________________ ni Jen na huwag nang maulit ang pagkalason ng pagtagas ng mga langis sa malalking bapor.
 2. Kami ay ________________________ na masikhay na ipatutupad ang mga probisyon sa Clean Air Act.
 3. ______________________________ , maging seryoso tayo sa pamamahala sa basura.
 4. ______________________________ niya mula pa noon ang tumulong sa pagpaparami ng mga hayop na nanganagnib nng tuluyang maglaho sa mundo.
 5. _____________________________ iwasan natin ang paggamit ng mga bagay na nakapipinsala sa mundo.
 6. Mas maraming oras ang inilaan ni Roselle sa panonood ng TV, ___________________ , hindi niya malaman kung paano niya maipasa ang mahabang pagsusulit ngayong lingo.
 7. Hindi naman kaitiman ang kulay ng maraming Pipipino. Malayung-malayo rin sa puti ng mga karaniwang Amerikano o Europeo. Ang kulay nila nila ____________________________ kayumanggi, kayumangging kaligatan.
 8. ________________ patuloy na sisirain at dudungisan ang mundo, darating sa puntong napakahirap nang ibalik ito sa dating kaanyuan.
 9. Naghanda ba kayo sa pagsusulit natin? Kailangan nating galingan dahil ito na ang huling markahan. _______________________________, mag-iisang lingo nang liban si Ronnie ah. Ano na kaya ang nangyari sa kanya.

10.  Nag-iisa akong tagapagmana, kaya’t sa isip ko, kayang kaya kong magliwaliw at maglibang. Kahit araw-araw. Bilhin ang anumang magustuhan. __________ dumating ang puntong natauhan ako, ano ba talaga ang puntong natauhan ako, ano ba talaga ang saysay ng buhay ko?

Kaya                 alalaong baga’y            kung                maiba ako        sa pangkalahatan

Pero                 noon pa man                     nais                  umaasam         sana
Hangad niya     hanggat maaari

sANGGUNIAN:

MAKABAGONG Balarilang Filipino

Pahiyas, Wika at panitikan ni Dr. Paquito D. Badayos et.al

Filipino 2  Hiyas Wika at Panitikan Ibon Publishing Comp.Advertisements
1 Puna

One thought on “Modyul 3.7 Panandang Pandiskurso

 1. salamat po sa reviewer

Mag-iwan ng Tugon

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Baguhin )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Baguhin )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Baguhin )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Baguhin )

w

Connecting to %s

Sumulat ng Blog sa WordPress.com.

baitang7

Just another WordPress.com site

Sesquicentennial Rosario Festival

150th Year of Mary: A Journey of Faith, Life and Culture of Lopezenos

..something for educators

That which you can't speak, rules your life!

Szhayne's Blog

Just another WordPress.com weblog

%d bloggers like this: